Traumapodden

En podd om psykisk traumatisering. Med psykologerna Ida Martinsson och Paola Gelvez Fuenzalida vid Centrum för traumatisk stress på Region Värmland.

Loading
10

Episodes Date

I första avsnittet av Traumapodden hör du psykologerna Ida och Paola berätta om psykiska trauman och vad det innebär. De flesta kanske tänker på krigsupplevelser eller olyckor. Men olika typer av våld...
June 3, 2020
I andra avsnittet av Traumapodden pratar psykologerna Ida och Paola om hur reaktioner efter traumatiska händelser blir till diagnoser. Det handlar bland annat om posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) oc...
June 8, 2020
I tredje avsnittet av Traumapodden pratar psykologerna Ida och Paola om vad som händer i kroppen när man är med om en traumatisk händelse, alltså något som skrämmer, skadar eller stressar oss. Det han...
June 8, 2020
I Traumapoddens fjärde avsnitt pratar Ida och Paola om hur du kan hjälpa dig själv att må lite bättre efter ett trauma, och att det är viktigt att vara i nuet. Men varför är det bra att kunna styra si...
June 8, 2020
I det femte avsnittet av Traumapodden pratar psykologerna Ida och Paola om hur du får hjälp och vård om du har traumarelaterade symtom. Det handlar bland annat om hur man jobbar på Centrum för traumat...
June 8, 2020
Traumapoddens sjätte avsnitt handlar om traumarelaterad dissociation. Ett begrepp som kan förklaras med att man distanserar sig på olika sätt. Hör psykologerna Ida och Paola berätta om när dissociatio...
June 8, 2020
I det sjunde avsnittet av Traumapodden pratar psykologerna Ida och Paola om känslor och hur känslolivet kan påverkas av psykiskt trauma. De går igenom varför känslor är bra, och vi får höra om att en ...
June 8, 2020
I Traumapoddens åttonde avsnitt diskuteras skuld och skam, två känslor som spelar en stor roll i psykisk ohälsa. Psykologerna Ida och Paola pratar om var gränsen går mellan hälsosam och ohälsosam skul...
June 8, 2020
I avsnitt nio av Traumapodden handlar det om fawn response. Psykologerna Ida och Paola pratar bland annat om hur det kommer sig att många som har blivit traumatiserade har svårt att ta hand om sig sjä...
February 22, 2021
I Traumapoddens tionde avsnitt hör du psykologen Ida och psykoterapeuten Ingela. Här tar de upp sådant som den som är närstående till en traumatiserad person ofta kan uppleva. Du som närstående får oc...
February 22, 2021
Podbean App

Play this podcast on Podbean App